Güncel Yazılı Soruları (2019-2020)

1 Cevap

  1. 31 Temmuz 2019

    […] Yazılı soruları hazırlanırken genel anlamda bilgiye, uygulamaya, kavramaya ve ölçmeye ait soru çeşitleri bir arada olacak şekilde hazırlanır. Bu şekilde öğrencilerin ne ölçüde  kazanım elde ettiklerini anlayabilir bu kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin düşünme becerilerini destekleyecek biçimde sadece ne bildiklerini değil ilgi ve yeteneklerinin de ne ölçüde hangi alanda ön plana çıktığını yoklamaya yönelik sorular hazırlanır. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir