LGS Türkçe Deneme Soruları 13 | Dershanem

LGS Türkçe Deneme Soruları 13

LGS Türkçe Deneme Soruları 13

LGS Türkçe Deneme Soruları 13

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 13

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 13 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Sıcakta yürümekten dili damağı kurumuş.
II. Önlükleriniz kuruyunca hemen giyin.
III. Zavallı çocuk, yokluktan kuruyup kalmış.
IV. Kuruyan çamaşırlar, yağmur yağınca yine ıslandı.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "kurumak" sözcüğü aynı anlamda kullanıl­mıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 2
Genç adam, her şeyini bir anda kaybedince sırra kadem bastı.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sözünü tutamamak
B
Ortalıktan kaybolmak
C
Çaresiz kalmak
D
Nereye gideceğini bilememek
Soru 3
(1) Dünyadaki en güçlü bilgisayarlardan bile daha şaşırtıcı ve karmaşık bir beynimiz var.(2) Onu tanımak ve çözmek, daha iyi kullan­mamızı sağlar. (3) Bili Gates, Edison gibi de­halar bunu başarabilmiş nadir insanlardandır.(4) Dünya, yüzyıllardır onların beyinlerini kul­lanabilme yeteneklerini konuşuyor.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
1. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
B
2. cümlede koşul anlamı vardır.
C
3. cümlede örneklemeye başvurulmuştur.
D
4. cümlede gereklilik anlamı vardır.
Soru 4
(1) Çekimleri altı ay süren Karanlıkta filmi dün gösterime girdi. (2) üç arkadaşın başından geçen olayların anlatıldığı filmin müzikleri ol­dukça duygu yüklü. (3) Bazı tiyatro oyuncula­rının da rol aldığı film, vizyonda bir ay kalacak. (4) Gişede başarılı olması durumunda ikinci filmin de çekilebileceği açıklandı.
Bu metinde numaralandırılmış cümleler­den hangisi öznel bir nitelik taşır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 5
Çocuklara yönelik yazılmış kitaplara bakı­yorum da çoğu hala benim çocukluğumda kalmış, çoktan "emekli olmuş" bir yaklaşım sergiliyor. Bugünün çocuğunu anlattığını söy­leyen yazarlar kendi çocukluklarına takılıp ka­lıyorlar. Çocuk bu, düşen biri oldu mu gülmeye başlar. Hem de katıla katıla. Oysa çocukların bize değil, yazdıklarımıza gülmesi gerekir.
Bu metinde yazarın çocuk kitapları ile ilgili yakındığı durum aşağıdakilerden hangisi­dir?
A
Güldürü unsurunu kitaplarda iyi işleyeme­meleri
B
Günümüz çocuklarına hitap edememeleri
C
Sadece güldürü ögesi taşıyan kitaplar ol­maları
D
Çocuk kitabı yazarlığını emekli olan insan­ların yapması
Soru 6
6 - 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Doping, sporcunun fiziksel ve psikolojik sağlığına zararlı, hakça yarışı engelleyen madde olarak ta­nımlanır. Bu madde organizmada çeşitli uyarılara ve sporcunun rakiplerine karşı spor ahlakına yakış­mayacak şekilde haksız avantajlar elde etmesine yol açar.
İlginizi Çekebilir !!! ⇒  LGS Türkçe Deneme Soruları 19
Dopingin çarpıntı, aşırı terleme, yüksek tansiyon, sinirlilik, sindirim bozukluğu, karaciğer ve böbrek yetmezliği, kas geriliminde artış, saç dökülmesi, kalp krizi, ani ölüm gibi tehlikeli sonuçlarının oldu­ğu da bilinen bir gerçektir. Bu nedenlerle doping uluslararası spor organizasyonları tarafından yasaklanmıştır.
Sporda dopinge ilk defa 19. yüzyılda yüzücü ve bisikletçilerde rastlanmıştır. Zamanla modern olim­piyat oyunlarının başlamasıyla beraber sporcular arasında madde kullanımının hızla yaygınlaştığı ve günümüz olimpiyat oyunlarında da çok sayıda doping tespit edildiği biliniyor.
Metinden doping ile ilgili,
I. Vücutta sağlığı tehdit eden birçok fiziksel etki yaratmaktadır.
II. Doping kullanan sporcular müsabakalar­dan men edilmektedir.
III. Haksız başarılar sağlanmasına neden olan etik dışı bir maddedir.
IV. Doping kullanan sporculara ağır yaptırım­lar uygulanmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
II ve IV
Soru 7
lgs Türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 8
Altı çizili cümle ile aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından özdeş­tir?
A
Küçük çocuk yeni okulunun yerini sora sora buldu.
B
Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü kö­rüne
C
Kıvrak zekası ile sorunları hemen çözüyor.
D
Solunum rahatsızlığı, kadını canından bezdirdi
Soru 9
Türk mimarisinin en eski kervansaray yapıla­rı Karahanlılar döneminde inşa edilmiştir. Bu kervansarayların en ünlüsü birçok kervansa­raya örnek olan Ribat-ı Melik'tir. 1078-79 ta­rihlerinde inşa edilen yapının üzeri kubbe ile örtülüdür. Tamamıyla kerpiçten inşa edilmiş yapının geniş bir avlusu vardır.
Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden han­gisine kesin olarak ulaşılabilir?
A
Karahanlı mimarisinde sadece kerpiç kullanılmaktadır.
B
Ribat-ı Melik'in mimarisini örnek alan kervansaraylar vardır.
C
Ribat-ı Melik'ten başka kervansaray bulunmamaktadır.
D
Ribat-ı Melik Türk mimarisinin tüm özellik­lerini yansıtmaktadır.
Soru 10
Çevremizdeki insanlardan biri alışkanlıklarını biraz terk edip bir değişim içine girdiğinde kı­zılca kıyamet kopuyor. Özünü kaybettiğinden, hareketlerinin topluma yakışmadığından dem vuruluyor. Oysaki insan ölçüyü kaçırmadığı sürece her zaman ruhen, kalben ve fikren bir değişim ve gelişim içinde olmalıdır. Elbette zamana ayak uydurmak, geçmişi yok saymak demek değildir. Ancak tek tuşla ulaşacağımız birine güvercinle haber postalamak niye? Ya da dünyanın kabuk değiştirdiği bir çağda ye­rinde saymak?
Bu metinde kullanılan anlatım tekniği aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A
Açıklayıcı Anlatım
B
Tartışmacı Anlatım
C
Betimleyici Anlatım
D
Öyküleyici Anlatım
Soru 11
Okul yılları kapınızı çaldığında matematik ve fenin yanındaki en ağır dersi öğrenmekle cebelleşirsiniz: Arkadaşlık. İtiraf edeyim, ben bu dersten çoğu kez çakmış biri olarak elim­deki kitaptan çok şey öğrendim. Kitap adeta dimağımı açtı ve yüzümü güldürdü. Çünkü şimdiki çocukların kitaptaki hikayeleri okuduk­tan sonra kurabilecekleri sağlam ve gerçek dostlukları hayal ettim. Burada sağlam ve ger­çek sözcüklerinin altını, çizmek gerek. Çünkü arkadaşsızlıktan muzdarip bizler, geçmişteki hatalarımızın ceremesini çekmekteyiz.
Bu metinde sözü edilen kitabın hangi özel­liği üzerinde durulmaktadır?
A
Matematik ve fen dersleri kadar anlaşıl­masının zor olduğu
B
İçindeki güldürü unsuruyla okuyucusunu etkilemesi
C
Kişilerin geçmişteki hatalarından ders çı­karmalarını sağlaması
D
Arkadaşlık konusunda okuyucusuna nite­likli bilgiler verdiği
Soru 12
(1)Stres çarkı, son dönemlere damgasını vu­ran küresel bir oyuncak. (2) Tek elle ya da çift elle çevirebildiğiniz bu oyuncak ilginç bir şekilde dünyada popüler olmayı başardı. (3) İlk stres çarkı, Florida'da yaşayan Catherine Hettinger tarafından 1997 yılında icat edildi. (4) Hettinger, kızıyla pek fazla vakit geçire­mediğinden, stres çarkını icat edip onu eğlen­dirmeyi amaçlamış.
Bu metin ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf kaç numaralı cümle ile başlar?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 13
13 - 15. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Bilmediği bir yere seyahat eden ve kaybolma kor­kusu yaşayanlar için akıllı ayakkabılar geliştirildi. Tabanlarında yer alan baskı teknolojisi ve küçük parçalara yerleştirilen birer titreşim sensörü saye­sinde kullanıcısını gitmek istediği yere hatasız bir şekilde götürüyor.
Akıllı ayakkabılar, mobil uygulaması üzerinden kullanıcısına gitmek istediği yeri seçme imkanı sunuyor ve seçilen noktaya varıncaya kadar titre­şimle yol tarif ediyor. Sağa dönülmesi gerektiğinde ayakkabının sağ teki, sola dönülmesi gerektiğinde ise sol teki titreyerek kullanıcıyı yönlendiriyor. Eğer kullanıcı yanlış yöne dönerse ayakkabılar iki kez üst üste titreyerek uyarı veriyor. Varılmak istenen yere gelindiğinde, her iki ayakkabı kısa bir süre titreyerek varış sinyali veriyor. Özellikle turistik ge­ziler sırasında çok işe yaraması beklenen ayakka­bıların ne zaman satışa sunulacağı ve satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi verilmiyor.
Metinde akıllı spor ayakkabılar ile ilgili aşa­ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Kullanıcısını titreşim yoluyla uyardığına
B
Kaybolma korkusu yaşayanlar için üretil­diğine
C
Mobil uygulamasının ücretli olduğuna
D
Henüz satışta olmadığına
Soru 14
Altı çizili cümle için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A
Birden fazla yan cümle barındırmaktadır.
B
Öge dizilimi "Zarf tamlayıcısı-Özne-Zarf tamlayıcısı-Nesne-Yüklem" şeklindedir.
C
Cümlede her üç fiilimsi türünün de örneği bulunmaktadır.
D
Yan cümlelerden biri nesne olarak kulla­nılmıştır.
Soru 15
Altı çizili cümlede kullanılan virgülün (,) işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak
B
Cümle içinde ara sözleri veya ara cümle­leri ayırmak
C
Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki al­mış kelimeleri ayırmak
D
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
Soru 16
Roman, hikaye ve çizgi romanlardan uyarla­nan filmlere, dizilere alışığız. Evet, bazılarının usta yönetmenlerin elinden çıktığı belli. Ama bunların sayısı, bir elin parmaklarını geçmez. Geriye kalanlarsa uyarlandıkları eserlere ne­redeyse hiç benzemiyor. Hele ki kitabını oku­duğunuz bir eseri sinemada izliyorsanız sanki iki farklı eserle tanışmış gibi oluyorsunuz. Özü de değişiyor, sözü de.
Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Bir eserden uyarlanan filmlerin orijinalini yansıtamadığı
B
Usta yönetmenlerin doğru filmlerle bulu­şamadığı
C
Romanların sinemada daha çok ilgi gör­düğü
D
Sinemaya uyarlanan eserlerin sayısının az olduğu
Soru 17
17 - 18. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Dört farklı televizyon kanalında sırasıyla yemek programı, film, haber ve dizi yayınlanmaktadır. Ye­mek programı ve haberler birer saat; film ve diziler ikişer saat sürmektedir. Programların yayın saatleri kanallara göre farklılık göstermektedir.
Kanallar ve programlar ile ilgili bilinenler şun­lardır: » A kanalında yemek programı başladığında B kanalında film başlamıştır.
İlginizi Çekebilir !!! ⇒  LGS Türkçe Deneme Soruları 17
» C kanalı yemek programını 14.00'te yayınla­maktadır.
» Saat 15.00'te D kanalında film başlamıştır.
» B kanalındaki film 19.00'da bitmiştir.
Bu metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
B kanalında saat 16.00'da yemek programı yayınlanmaktadır.
B
C kanalında saat 17.00'de film yayınlanmaktadır.
C
D kanalında saat 18.00'de yemek progra­mı yayınlanmaktadır.
D
A kanalında saat 18.00'de yemek progra­mı yayınlanmaktadır.
Soru 18
Hangi iki kanalın yayın akışı aynıdır?
A
A ve B
B
B ve C
C
A ve C
D
C ve D
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A
Afyon kaymağı turistlerin oldukça ilgisini çekmiş.
B
Bu yıl çay ihracatı 2.5 oranında artış gös­terdi.
C
Hafta sonu oynanacak derbiyi heyecanla bekliyorum.
D
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda oturuyorum.
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A
Bize soru sorarken çok çekingen davranı­yor.
B
Evdekilere haber vermemesinin bir nedeni olmalı.
C
10 Ocak 2015 tarihinde bir sempozyum düzenlenecek.
D
Birçok insan göç etmek zorunda kalıyorlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz