LGS Türkçe Deneme Soruları 14 | Dershanem

LGS Türkçe Deneme Soruları 14

LGS Türkçe Deneme Soruları 14

LGS Türkçe Deneme Soruları 14

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 14

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 14 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
lgs türkçe deneme soruları
1. Vitrindeki elbise çirkin görünüyor. (Karşıt Anlam)
2. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.(Eş Anlam)
3. Ali'nin babası üç dil biliyormuş. (Eş Anlam)
4. Sığ sularda yüzmek eğlencelidir. (Karşıt Anlam)
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde istenen karşılıklarını bulunuz ve yukarıdaki bulmacaya yerleştiriniz.
Buna göre bulmacanın sütununda yer alan harfler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 2
Son dönem romancılarından Yaşar Kemal, ----
Bu söz öbeği aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa öznel bir cümle ortaya çıkar?
A
1923 yılında Adana'da doğmuştur.
B
ilk sanat çalışmalarına şiirle başlamıştır.
C
Anadolu insanını başarılı bir üslupla anla­tır.
D
hayatı boyunca onlarca ödül almıştır.
Soru 3
Gitar çalabilmek için kursa gidiyor.
Bu cümledeki anlam ilişkisinin özdeşi aşa­ğıdakilerden hangisinde yoktur?
A
Soğuk su içtiğinden boğazı şişmiş.
B
Doktora gitmek için müdüründen izin aldı.
C
Düzenli uyumak için her gün ilaç kullanıyor.
D
Daha iyi görmek maksadıyla gözlük tak­mış.
Soru 4
4 - 6. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Güney Kutbu. Bu uç nokta o denli soğuktur ki gü­neş bile yılda 6 ay boyunca sözünü dinletemez ora­larda. 6 ay boyunca zifiri bir karanlık yaşanır; son­raki 6 ay da hep gündüz. Bir astronot, Antarktika'yı yani Güney Kutbu'nu dünyanın altında parlayan büyük bir lambaya benzetmiş. Biz insanlar, bu lambanın gerçeklerinden binlerce yıl uzak yaşadık. Ama insanın bilinmeyene merakı hemen her konu­da olduğu gibi bu konuda da üstün geldi. Antarktika önce adlandırıldı; ardından keşfedildi. Sonra her şey çorap söküğü gibi çözüldü.
Güney Kutbu Antarktika çevresindeki Güney Okyanusu'ndan ve bu okyanusun üzerindeki ada­lardan oluşur. Güney Kutbu penguenlerin, fokların, krillerin, fırtına kuşlarının cennetidir. Bir de bilim adamlarının. Her biri farklı uluslardan olmalarına karşın, çalışmalarını birlikte, sürekli bilgi alışverişi yaparak paylaşım içinde sürdürürler. Güney Kutbu onlar için bir bilim yuvasıdır.
Metinde Antarktika aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir?
A
bilim yuvasına
B
büyük bir lambaya
C
soğuk, uzun bir geceye
D
kuş cennetine
Soru 5
Altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A
Yapılan keşif çalışmalarının sonuçsuz kal­dığı
B
Araştırmalarda beklenmeyen durumlarla karşılaşıldığı
C
Araştırmaların bir noktadan sonra devam etmediği
D
Keşfedildikten sonra birçok şeyin kolayca birbiri ardına geldiği
Soru 6
Metinde Antarktika ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Dünya üzerindeki konumuna
B
Yılın yarısında karanlığa gömüldüğüne
C
Bilim dünyasının dikkatini çektiğine
D
Dünyanın en soğuk bölgesi olduğuna
Soru 7
Reşat Nuri Güntekin Milli Eğitim Müfettişi olarak çalıştığı yıllarda Anadolu'da yaptığı gezilerin sonucunda edindiği izlenimleri Ana­dolu Notları adlı eserinde toplamıştır. Eserde Anadolu'nun sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili gözlemlerini anlatır.
Bu parçada söz edilen eserin türü aşağı­dakilerden hangisi olabilir?
A
Anı
B
Gezi Yazısı
C
Fıkra
D
Makale
Soru 8
Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde,
Sen neredesin, ey sevgili, yaz günleri nerede?
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde.
Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde?
Yahya Kemal BEYATLI
Fecr: tan vakti
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ümitsizlik
B
Özlem
C
Korku
D
Şaşkınlık
Soru 9
Bir yazar kendini geliştirirken bir değil, yüz­lerce kitaplardan yararlanır. Şu kitaptan çok yararlandım derse diğer kitaplara haksızlık eder. Kendini adım adım geliştirirken sadece yazarlık yeteneğine sırtını dayamaz çünkü ...
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle ta­mamlanırsa parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A
birden fazla işi olmak zorundadır.
B
maddi zorluklar yaşayabilir.
C
yetenek yazarı sınırlı bir yere kadar taşır.
D
okuma tutkusunu eserlerinde sıklıkla işler.
Soru 10
Bazı kitaplar, bazı filmler ya da sanat eserleri sadece ele aldıkları mesele nedeniyle bile ilk anda gözdelerimiz arasına girebiliyor. Biraz adaletsiz bir durum. Sadece sevdiğimiz bir şeyi anlatıyor diye bir sanat eserini sevmek! Onun kurgusu, dili, yaklaşımı, dengesi hak­kında nesnel bir tavır sergileyememek!
Bu metinde yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bir sanat eseri beğenilse de varsa eksik yönlerinin görülmesi gerekir.
B
Kitaplarda okurun ilgini çekecek konulara yer verilmelidir.
C
Yazarlar, eserlerini oluştururken nesnel bir tutum sergilemelidir.
D
Sanat eserlerinde kullanılan üslup, içeriğe uygun olmalıdır.
Soru 11
11 -14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Yediğimiz yiyeceklerin içindeki şeker ağzımızdaki bakterilerin besin kaynağıdır. Bu bakteriler şeker moleküllerini sindirdikleri sırada asit üretir. Dişle­rimizin çürümesine neden olan da bu asittir. Asit zamanla dişin koruyucu tabakası olan diş minesi üzerinde küçük delikler oluşturur. Asidin üretilmesi için illa şekerin ağzınızda olması gerekmez. Siz şekeri yuttuktan yarım saat sonrasına kadar asit üretimi devam eder.
Bir şekeri emerek yemeniz onun ağzınızda uzun süre kalması, dolayısıyla uzun süre asit üretilme­si demektir. Bu nedenle uzmanlar şekerden bir an önce şekeri yuttuktan yarım saat sonra dahi ağzınızda asit üretildiği düşünülürse kurtulmanın daha iyi olacağını belirtiyor. Bunun yolu da şekeri ısırarak parçalayıp yutmaktan geçiyor. Ancak bu durumda da dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da özellikle sert olan şekerleri ısırırken dişlerinizi kırmamak.
Metne göre dişlerin çürümesinde şekerin etkili olmasının nedeni nedir?
A
Dişlerin bakımının düzenli yapılmaması
B
Ağız sağlığı konusunda bilinçli olunmama­sı
C
Şeker molekülleriyle beslenen bakterilerin asit üretmesi
D
Şekerin sindiriminin zor olması
Soru 12
Metinde şekerle ilgili,
1. Şeker tüketildikten sonra da ağızda asit üretimi devam eder.
2. Dişlerin çürümesinin en önemli nedenidir.
3. Kırılarak yenmesi asit üretiminin süresini azaltır.
4. Şekeri kırarak yemek en doğru tercihtir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
2 ve 4
Soru 13
Altı çizili cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Öznenin içinde sıfat-fiil bulunmaktadır.
B
Yüklemin yerine kurallı, türüne göre isim cümlesidir.
C
Özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
D
Cümlede çatı özelliği aranmaz.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanı­lan noktalama işaretinin görevi metinde kullanılan kısa çizginin göreviyle özdeştir?
A
Salim, en sağdaki çelimsiz çocuk, aramız­da dün katılmıştı.
B
Bu gece, eğlenceleri içlerine hiç sinmiyor­du.
C
Bizi eleştirip, yargılıyor; kendine çeki dü­zen vermiyordu.
D
Ne olursan ol iki şeyi asla unutma: merha­met ve dürüstlük.
Soru 15
Ne yazık ki okullarımızda, öğretim sürecinde özel yeteneklerin saptanabildiğini, bu yete­neklerin desteklenip yüreklendirildiğini söy­leyemiyorum. Dolayısıyla edebiyat ödülleri, yazın alanında yetenek keşfetme görevini üst­leniyor. Bu anlamda kocaman bir kapı açıyor yeteneklere. Yazın alanımıza yeni yazarlar, yeni yapıtlar kazandırıyor.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?
A
Edebiyat ödüllerinin sahipleri belirlenirken neler ölçüt olarak alınmalıdır?
B
Yetenekli gençler için edebiyat ödüllerinin bir faydası olduğunu düşünüyor musu­nuz?
C
Ödül alamayan bir edebiyat yazarı başarılı sayılabilir mi?
D
Yazma tutkusu yaşayan gençler için ne gibi çalışmalar yapılabilir?
Soru 16
Üzerine söz söylenmemiş bir şey kaldı mı aca­ba şu dünyada? Sanmıyorum. Peki her şey söylendiyse aklımızda kalanlar neden hep bel­li başlı şairler oluyor? Reklamları çok yapıldığı için mi? Yüzlerini hemen her yerde gördüğü­müz için mi? Uzun yıllar bu sorunun cevabını aradım. Cevabı ise bir hocamın sözlerinde buldum: Büyük şairler vatansızdır, kimliklerin­de uyrukları yazmaz, demişti. Bakıyorum da hakkı varmış.
İlginizi Çekebilir !!! ⇒  Sözel Mantık Soruları LGS 5
Metinde altı çizili yerle büyük şairlerin han­gi özelliği üzerine durulmuştur?
A
Kalıcılığı
B
Özgünlüğü
C
Evrenselliği
D
Akıcılığı
Soru 17
lgs Türkçe deneme soruları
Bir ev sahibi kiracı bulmak için apartmanın kapısına yukarıdaki ilanı asıyor. Ancak ilanı yazarken bir hata yapıyor.
Buna göre apartman sahibinin yazması gereken doğru ilan yazısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
SATLIK KARALÜFERLİ DAİRE
B
SATILIK KARALÜFERLİ DAYRE
C
SATILIK KALORİFERLİ DAİRE
D
SATLIK KALORİFERLİ DAYRE
Soru 18
18 -20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Bir spor tesisinde basketbol, voleybol, hentbol ve o futbol takımları çalıştırılmaktadır. Bu takımlar bir ay boyunca hafta içi farklı günlerde "Çalıştırılmaktadır. Bir takımın bir oyuncusu bile çalışma saatinde spor tesisinde olmadığında bütün takımın antrenmanı iptal edilmekte ve takım bir sonraki haftayı bekle­mektedir. Bütün antrenmanları aksatmadan yapan takım için ay sonunda ücretsiz bir antrenman ko­nulmaktadır. Antrenman saatini aksatan takımdan fazladan ücret alınmaktadır.
Takımlar ve antrenman günleri ile ilgili bilinen­ler şunlardır:
» Futbol takımı oyuncusu pazartesi günü olan bir antrenmana zamanında katılmamıştır.
» Voleybol takımı ay sonunda ücretsiz antrenman kazanmıştır.
» Basketbol takımı antrenmanını salı günleri yap­maktadır.
» Hentbol takımı antrenmanlarını futbol takımın­dan iki gün sonra yapmaktadır.
Metin ve verilen bilgilerden hareketle aşa­ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Futbol takımı antrenman için bir hafta bek­lemek zorunda kalmıştır.
B
Voleybol takımında antrenmanlara geç kalan oyuncu olmamıştır.
C
Basketbol takımı ay sonunda ücretsiz ant­renman hakkı kazanmıştır.
D
Hentbol takımının antrenmanları çarşamba günleridir.
Soru 19
Voleybol takımı antrenmanlarını hangi gün yapıyor olabilir?
A
çarşamba-perşembe
B
perşembe-cuma
C
salı-cuma
D
salı-çarşamba
Soru 20
Aşağıdaki takımlardan hangisi spor tesi­sine fazladan ücret ödemek zorunda kalmıştır?
A
futbol
B
voleybol
C
hentbol
D
basketbol
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
İlginizi Çekebilir !!! ⇒  LGS Türkçe Deneme Soruları 12

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz