LGS Türkçe Deneme Soruları 15 | Dershanem

LGS Türkçe Deneme Soruları 15

LGS Türkçe Deneme Soruları 15

LGS Türkçe Deneme Soruları 15

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 15

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 15 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
» Şair, şiirinde memleket özlemini dile getirmiş.
» Geçen yıl yayınlanan eser büyük ilgi topladı.
» Üye katılımı, bu yıl beklenenin altında oldu.
» İnsan vücudunda üç çeşit kas vardır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda altı çi­zili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanılamaz?
A
adele
B
aza
C
yapı
D
ozan
Soru 2
"Geniş bir kapıdan içeri girdik." cümlesindeki "geniş" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Dar günümüzde kimse bize yardım etmedi.
B
Bütün gece kentin dar sokaklarında dolaştım.
C
Dar kafalı insanlarla tartışmaktan kaçınırım.
D
Dara düşünce yeni bir iş aramaya başladı.
Soru 3
(1) Facebook, kullanıcılarının artmasıyla birlik­te sinema, kitap, müzik gibi kültür araçlarıyla kültür tarihine damgasını vurdu. (2) Bu etki­nin yanı sıra sosyal ilişkilere niceliksel bir yön kazandırdı. (3) Ne var ki zamanla temelinde toplumsallık olan insan, nicelik ile niteliği bir­birine karıştırmaya başladı. (4) Çünkü sosyal medya ortamlarındaki rakamlar gerçeği ifade etmediği gibi insanların toplumsal yönünü de sınırlıyor.
Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü de­ğişmiştir?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 4
Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden,
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
Bu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağı­dakilerden hangisinde yoktur?
A
Ölümdür bekleriz hükmü,
Dünya bir duruşmadır sürer.
B
Aynı sahilde durup daldığımız gün batımı,
Sana bir saksı çiçektir, bana kan çanağı.
C
Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık,
Kalp çarpıntıları ile günleri hesaplayan.
D
Bütün kusurumu toprak gizliyor,
Merhem çalıp yaralarım üflüyor.
Soru 5
lgs Türkçe deneme soruları
Yukarıda harflendirilmiş cümleler numaralı yerlere hangi sırayla getirilirse anlamda herhangi bir bozulma olmaz?
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 6
Metinde bambularla ilgili aşağıdakilerden hangilerine değinilmemiştir?
A
Çoğalma şekillerine
B
Yaşam sürelerine
C
Kullanım amaçlarına
D
Dünya üzerindeki sayılarına
Soru 7
El elden üstün değildir, el ele verince doğar üstünlük.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cüm­leye en yakındır?
A
Hayat, insanların birbirine üstünlük kurma çabasıdır.
B
Düşene yardım etmek, en büyük erdemdir.
C
Güç ve güçlü olmak birlik olmaktan doğar.
D
İnsanın her şeyden önce kendine faydası olmalıdır.
Soru 8
lgs Türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 9
Vitrinde duran elbiseyi bize aldıran neden, ilk bakışta görünüşüdür. Sonra mağazaya gi­rer, deneriz. Üzerimizde gördüğümüz kıyafet vitrindeki görüntüden uzak olunca da vazge­çeriz. Maalesef karşımıza çıkan insanlara da bunu yapıyoruz. Onları kıyafetleriyle yargıla­yıp, görünüşlerine aldanıp içlerindeki güzelliği aramıyoruz. Paha biçilmez incilerin, deniz ka­buklarının içinden çıktığını unutuyoruz. Evet, onlarcası boş çıkabilir o deniz kabuklarının. Ama bir tanesi için bile değmez mi onlarcası­nı aramaya? Yoksa bu inci taneleri yok olup gidecek!
Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi, bu metinde sözü edilen sorunun çözüm yol­larından biri olamaz?
A
İnsanları değerlendirirken sadece fiziksel özelliklerine göre karar vermemeliyiz.
B
Her insanın bir değer ve yetenek olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz.
C
İnsanlara kendilerini ifade etmeleri ve ye­teneklerini göstermeleri için fırsat verme­liyiz.
D
İnsanları tanımaya çalışırken ilk olarak dış görünüşlerine dikkat etmeliyiz.
Soru 10
Lgs Türkçe deneme soruları
Metinde Panama Kanalı ile ilgili,
1. Kanalı kullanacak gemiler için özel bir sis­tem geliştirilmiştir.
2. Kanaldan geçmesi gereken gemiler loko­motife sahip olmak zorundadır.
3. Kanal, gemilerin zaman açısından tasarruf etmesini sağlamıştır.
4. Kanaldan en çok ticaret gemileri geçmek­tedir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
2 ve 4
Soru 11
Panama Kanalı'nı kullanan gemiler su se­viyesinin değiştirilmesinin nedeni nedir?
A
Gemilerin havuza çekilmesi sırasında ka­pıların açılması
B
Panama Kanalı'nın deniz seviyesinin üs­tünde bulunması
C
Havuzların belirli ölçülere göre yapılmış olması
D
Elektrikli lokomotiflerin gemileri havuza çekmesi
Soru 12
Altı çizili cümle ile öge dizilimi aynı olan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hayatımın büyük bir kısmını çalışarak ge­çirdim.
B
Meliha Hanım, birkaç parça eşyayı yeni evine aldı.
C
Bu işi kimin yaptığını asla aklından çıkar­ma.
D
Mevsim güze dönünce ağaçlar hüzünleni­yor.
Soru 13
13 -14. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Mayalar, inşa ettikleri piramitleri, astronomiye dair kusursuz buluşları, yazı ve takvimleri ile ilgi uyandıran bir uygarlık. Güneş ve ay tutulmalarını, dünyanın dönüş hızındaki değişmeleri saptamış­lardır. Ayrıca Venüs gezegeni ile ilgilenip onun 584 günlük döngüsünü neredeyse tam olarak hesaplayabilmişlerdir. "Uzun sayım takvimi" adını verdikleri 5.125 yıllık bir takvim oluşturmuşlardır.
Bu parçadan "Mayalar" ile ilgili aşağıdaki­lerden hangisi çıkarılamaz?
A
Takvimi ilk olarak Mayalar kullanmıştır.
B
Yazıyı tanıyan bir uygarlıktır.
C
Matematiksel hesaplama yapabilmişlerdir.
D
Astronomi ile ilgilenmişlerdir.
Soru 14
Hayvanlar aleminin en naif türü ne diye sorulsa hiç düşünmeden kelebek diye yanıtlarım. Kelebeklerin yaşamları hep şaşırtır ve heyecanlandırır beni. Küçüklüğümde okuduğum Ömer Seyfettin'in bir öyküsündeki torunuyla sohbet eden nine gelir aklıma. Bahar gelince bahçeye koştuklarından ve ilk görecekleri ke­lebeğin onlara yıl boyunca şans getireceğine inandıklarından söz eder nine.
Bu metnin dil ve anlatım yönünden ince­lediğinde;
I. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır.
II. Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
III. Açıklayıcı anlatım tekniği hakimdir.
IV. Devrik cümleler kullanılmıştır.
yargılardan hangisi söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
III ve IV
Soru 15
15-17. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Türkiye'nin 4 farklı şehrini görmek isteyen Arda, Pelin, Damla ve Fırat 15.02.2017 tarihinde yola çıkmışlardır. Her biri en az bir şehri ziyaret etmiştir. Gittikleri şehirler Konya, Samsun, Nevşehir ve Amasya'dır. (Yola çıktıkları gün sayılmamaktadır.)
Kişiler ve şehirlerle ilgili bilinenler şunlardır:
» Yolculuğun ilk günü Pelin Konya'ya gitmiş ve iki gün kalmıştır.
İlginizi Çekebilir !!! ⇒  LGS Türkçe Deneme Soruları 17
» Damla ilk olarak Samsun'a gitmiş ve dört gün kalmıştır.
» Damla'nın Samsun'daki son günü Arda'nın Nev­şehir'deki ilk günüdür.
» Fırat ilk ziyaret yerindeki Amasya'ya aynı gün varmış, altı gün kalmıştır ve ertesi gün Nevşehir'e gitmiştir.
Metin ve verilen bilgilerden hareketle aşa­ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A
19.02.2017 tarihinde Damla Samsun'da­dır.
B
Damla Samsun'dayken Fırat Amasya'da­dır.
C
Fırat Amasya'da kaldığı son tarih 21.02.2017' dir.
D
Pelin Konya'ya giden tek kişidir.
Soru 16
Arda'nın Nevşehir'deki ilk günü aşağıda­kilerden hangisidir?
A
18.02.2017
B
19.02.2017
C
20.02.2017
D
21.02.2017
Soru 17
21.02.2017 tarihinde Nevşehir'de kesin ola­rak kim vardır?
A
Arda
B
Pelin
C
Damla
D
Fırat
Soru 18
Köy Enstitüleri; 1940-1954 yılan arasında, köylerde okuma yazma oranını artırmak için bir "Cumhuriyet" projesi olarak hayata geçiril­miştir. Enstitülerden mezun olan öğretmenler, tekrar köylerine dönerek okuma yazma öğret­mişlerdir. Bu enstitülerden nice yazarlar çık­mış, bu yazarlar köylüyü yaşadıkları gerçeklik üzerinden anlatmışlardır. Bu da edebiyatımıza köylünün "içeriden" anlatılması olanağını sağ­lamıştır.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisini cevabı yoktur?
A
Köy Enstitüleri'nde hangi dersler okutul­muştur?
B
Köy Enstitüleri'nin kurulmasının amacı nedir?
C
Köy Enstitüleri'nin edebiyata katkısı ne olmuştur?
D
Köy Enstitüleri ne zaman faaliyet göster­miştir?
Soru 19
Bütün ağaçlar beni konuşuyor, herkes birbi­rine bir coşkuyla beni anlatıyordu. Ege top­raklarında biçimden biçime girerek, salınıp, büyüyen bir ağaçtım ben. Etrafımda ladinler, ardıçlar, kestaneler vardı. Kendimi bildim bileli bir heykel gibi dururdum ormanın ortasında.
Bu parçada, virgülün aşağıdaki görevlerinden hangisini örnekleyen bir kullanım yoktur?
A
Birbiri ardında sıralanan eş görevli söz­cükler arasında kullanılır.
B
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
C
Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılır.
D
Art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimeler­den sonra kullanılır.
Soru 20
Lgs Türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
İlginizi Çekebilir !!! ⇒  LGS Türkçe Deneme Soruları 14
20 tamamladınız.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz