LGS Türkçe Deneme Soruları 17 | Dershanem

LGS Türkçe Deneme Soruları 17

LGS Türkçe Deneme Soruları 17

LGS Türkçe Deneme Soruları 17

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 17

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 17 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Parmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?
A
Keskin bıçakla domates doğrarken parma­ğını kesmiş.
B
Senin de bu olayda parmağının olduğunu öğrendim.
C
Patenleriyle kayarken iki parmağı da kırıl­dı.
D
Kalkarken serçe parmağını sehpaya çarp­mış.
Soru 2
Onun eserleri buram buram çocukluğu kokar. Kalemi çocukluğuna demir atmıştır adeta. Bazen seksek oynar, bazen düşer dizi kanar, ba­zen ağaca çıkar, bazen yorgunluktan bir oyun içinde uyuyakalır.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yazmayı erken yaşlarda bırakmak
B
Eserlerinde çocukluk anılarını anlatmak
C
Sadece çocuklara yönelik yazmak
D
Küçük yaşta yazmaya başlamak
Soru 3
(1) Bezuar keçisini yılan ısırdığında keçi, yüz­lerce bitkinin arasında sütleğen bitkisini bulur ve yer. (2) Sütleğenin içinde öforbon madde­si vardır. (3) Bu madde kana karışınca yılan zehrini etkisiz hale getirir. (4) Şaşırtıcı olan şeyse keçinin normal zamanda bu bitkiyi asla yememesidir.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 4
Atasözleri halkın oluşturduğu, nesilden nesile aktarılan, aklın ve mantığın eseri olan sözler­dir. Her atasözü bir hayat tecrübesine dayanır. Örneğin, yararlı eserler veren bilgi ve erdemle donanmış kimselerin alçakgönüllü olduğunu ifade etmek için "----" atasözü kullanılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?
A
Meyve veren ağacı taşlarlar.
B
Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar.
C
Ağaç düşse de yakınına yaslanır.
D
Ağacı nem, insanı gam yıkar.
Soru 5
5 - 7. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Ülkemizde pek rastlanmasa da böcekler dünyanın birçok ülkesinde yaklaşık 2 milyar insanın besinleri arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar dünyada 1900 kadar böcek türünün insanlar tarafından be­sin olarak tüketildiğini gösteriyor. Bunlar arasında karıncalar, çekirgeler, ağustos böcekleri var. Böcekler protein, yağ ve şeker bakımından zengin birer besin kaynağı. Ayrıca hem kolay bulunabili­yor hem de ucuz. Tüm bunların yanı sıra insanlar böcekleri lezzetli buldukları için yiyor. Tayland, Kamboçya, Endonezya gibi birçok ülkede kızar­mış böcek satılıyor. Böcekler haşlanarak, kızartı­larak, ızgara yapılarak hatta bazen de çiğ olarak tüketilebiliyor.Böceklerin tatlarını başka yiyeceklere benzeterek tanımlayanlar var. Örneğin Ekvador'da yenen bir karınca türünün tadını limona benzetenler var.
Aşağıdakilerden hangisi böceklerin besin olarak tüketilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A
Besin değerlerinin yüksek olması
B
Kolayca bulunabilmeleri
C
Maliyetinin düşük olması
D
Binlerce türünün olması
Soru 6
Metnin dil ve anlatımıyla ilgili;
1. Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
2. Devrik cümlelerle yer verilmiştir.
3. örneklemeye başvurulmuştur.
4. Deyimlere yer verilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 7
Altı çizili cümlede yan cümle temel cümle­nin hangi ögesi olarak kullanılmıştır?
A
Öznesi
B
Nesnesi
C
Zarf tamlayıcısı
D
Yer tamlayıcısı
Soru 8
A
Teknoloji çağının en büyük ürünü olan internet artık her eve girmeye başladı. Dünyada ve Türkiye'de kullanımının her geçen gün artıyor olması, zihinsel beceri­lerin kullanılmaması ve sosyal yaşamdan uzaklaşma gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.
B
Soba ne kadar erken yanarsa ev o kadar hızlı ısınırdı. Evin sadece bir günlüğüne de olsa sabahtan akşama kadar sıcacık olmasını istiyordu. Çünkü soğuk bugün iliklerine kadar işlemişti. Titremesine en­gel olamıyordu.
C
Altı yaşındaydım. O yaşa dair hatırladı­ğım tek şey, her gün bir kibrit kutusu kadar peynir yemezsem boyumun uzamayacağı uyarılarıydı. Basketbolcu olmak isteyen bir çocuktum ve bu uyarı beni korkutmaya ye­tiyordu.
D
Bir kitap önce kapağıyla çeker insanı. Albenisi olan kitaplar daha çok merak uyandırır bende. Yazar ne anlatmışsa o iki kapak arasına sığdırmıştır. Bütün sözcük­lerin o kapağın arasından taşması gerekir.
Soru 9
» Olay
» Mekan
» Zaman
» Kişi
Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki hika­ye unsurlarının tamamı vardır?
A
İstanbul'un merkezinde oturup keyif çatar­ken kuş seslerini duymaktan daha güzel ne olabilir? Bir yanda Ayasofya, bir yanda Sultanahmet ve Yerebatan Sarnıcı. Aşağı doğru gidildiğinde Bab-ı Ali Yokuşu ...
B
Kahvelerimizi içtikten sonra hesabı öde­yip kalkıyoruz. Özellikle Kemal bir an önce televizyonun karşısına geçmek istiyor. Ak­şam serinliğinde yürümek bana iyi geldi­ğinden ben pek eve gitmek istemiyorum. Halimden anlamış olacak ki sahili bir' süre daha dolaşıyoruz.
C
Apartmanların arasında kalan ev, eskilere dayanan tarihi görünümü, mimari yapısı ve konumu itibariyle dikkat çekiyor. Tarihi ihtişamına rağmen içindeki eski püskü koltuklar, sökülmüş halılar, tavandan sarkan kablolar ne kadar eski olduğunu gözler önüne seriyor.
D
Gözleri peki iyi görmüyor Mihriban Hanım'ın. Ancak bana içten ve sevgi dolu baktığını hissedebiliyorum. Birden gözleri doluyor, gözyaşları sicim gibi akarken kendini daha fazla tutamayıp bana sarılıyor. Öylesine şefkat kokuyor ki kolları...
Soru 10
----Ayaküstü sohbetlerden tutun da saat­lerce süren o hararetli konuşmalara kadar her sohbetin başındadır. Tılsımlı hecelerdir bunlar. Yıllarca sürecek bir arkadaşlığın, yeni başlangıçların anahtarıdır. Kabuğumuza çe­kildiğimiz şu zamanda bize kapılar açar. Bu kapılar, bazen hasret gidermek istediğimiz bir yolcuya, bazen de dertleşmek istediğimiz dostlara açılır.
Bu parçada boş bırakılan yere anlam akı­şına göre aşağıdakilerden hangisi getiril­melidir?
A
Hayatımızda en çok kullandığımız kelime­lerdendir merhaba.
B
Hayatın koşuşturmacası insanları birbirin­den uzaklaştırır.
C
İnsan bazen oturup dertleşebileceği birini arar.
D
Kelimeler, duygu ve düşüncelerimizin so­mut ifadesidir.
Soru 11
11- 13. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Bilimsel çalışmalar, düzenli olarak yapılan fiziksel hareket ve egzersizlerin beynin zinde kalması için de çok önemli olduğunu gösteriyor. Peki, yapılan egzersizler beynimizi nasıl bir meka­nizmayla etkiliyor? Öncelikle kalp atış hızı arttığı için beynimize daha çok oksijen ve kan taşınıyor. Ayrıca birçok hormonun daha fazla miktarda sal­gılanmasına neden olduğu için beyin hücrelerinin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacak fay­dalı ve besleyici bir ortam hazırlanıyor.
Öte yandan düzenli olarak koşan kişilerde beynin öğrenme ve hafızadan sorumlu olan hipokampus bölgesinde daha fazla beyin hücresi geliştiği belir­lenmiş. Yapılan çalışmalarda özellikle hipokampus bölgesine kan akışının arttığı anlaşılmış ki alzhei­mer hastalarında bu bölgenin önemli ölçüde zarar gördüğü biliniyor.
Bu metinde fiziksel hareket ve egzersizlerle ilgili,
1. Kalp atış hızını artırdığı için beyne daha çok kan ve oksijen taşınmasını sağlar.
2. Birçok hormonun salgılanması sadece egzersizlerle mümkündür.
3. Beynin öğrenme ve hafıza bölgesine de etkisi vardır.
4. Egzersiz yapmayan insanların alzheimer olma riski yüksektir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
2 ve 4
D
3 ve 4
Soru 12
Metne göre yapılan egzersizlerin beyin hücrelerinin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamasının nedeni nedir?
A
Bilgilerin işlenmesi ve hafızanın aktif kal­ması
B
Birçok hormonun normalden daha fazla salgılanması
C
Hipokarmus bölgesindeki beyin hücreleri­nin gelişmesi
D
Vücuttaki kan akışının hızlı olması
Soru 13
Altı çizili cümlenin taşıdığı anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Bölgeye dün geceden itibaren birçok sağ­lık ekibi yönlendirildi.
B
Çalışmalar her geçen gün daha olumlu sonuçlar veriyor.
C
Müdür, konuşma yapmak için herkesi bü­yük bir salonda topladı.
D
Uykusuzluktan,bütün gün ortalıkta ruh gibi dolaştım.
Soru 14
Altı çizili cümlenin yapı özelliği için aşağı­dakilerden hangisi doğrudur?
A
Olumlu-sıralı
B
Olumlu-birleşik
C
Olumsuz-sıralı
D
Olumsuz-birleşik
Soru 15
Estetik, üzerinde çok fazla konuşulan bir kav­ramdır. Bu durumun sebebi estetiğin sanatın vazgeçilmez konuları arasında olmasıdır. Es­tetik, sanatkarın zihnindeki zevki, inceliği, ay­rıntıları, durumu başkalarının zihnine yansıta­bilme becerisidir. Bu beceriyi bir araca çeviren sanatçı, ortaya bir sanat eseri çıkarmış olur. Oluşturduğu eser, duyusal ve akılsal bilginin sanata yansımasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin başlığı olmaya en uygundur?
A
Sanatın Amacı
B
Estetik ve Sanat
C
Sanat Eserleri
D
Estetiğin Konusu
Soru 16
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 17
LGS Türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A
Yaylanın havası insanı dinlendirir, huzur verir.
B
Ben ve Selin yeni bir projeye imza attı.
C
Bugün hava çok sıcak ama bunaltıcı de­ğildi.
D
Olumsuz bir durumla karşılaşırsanız beni arayın.
Soru 19
19- 20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Bir okulda düzenlenen bilgi yarışmasına her biri aynı seviyede sekiz sınıf katılmıştır. Yarışma üç aşama olarak düzenlenmiş ve ilk aşamada dört sınıf, ikinci aşamada iki sınıf elenmiştir. Yarışmaya katılan sınıflar A, B, C, D, E, F, G, ve H'dir.
Sınıflar ve yarışma ile ilgili bilinenler şunlardır:
» İlk aşamada C ve H; F ve B sınıfları yarışmıştır.
» İkinci aşamaya B, E, G ve C sınıfları kalmıştır.
» Son aşamaya kalan sınıflardan biri E'dir.
» İlk aşamada G sınıfı A sınıfıyla eşleşmiştir.
» C sınıfıyla eşleşen B sınıfı ikinci aşamayı ge­çememiştir.
Metin ve verilen bilgilerden hareketle aşa­ğıdakilerden hangisi kesinlikle söylene­mez?
A
A sınıfı ilk aşamada elenen sınıflardan bi­ridir.
B
E sınıfı finale kalan takımlardan biridir.
C
A sınıfı ilk aşamayı G sınıfına karşı kay­betmiştir.
D
Yarışmanın birincisi E sınıfıdır.
Soru 20
Yarışmanın birincisi aşağıdaki sınıflardan hangileri olabilir?
A
G ve B
B
E ve C
C
G ve E
D
B ve C
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
İlginizi Çekebilir !!! ⇒  LGS Türkçe Deneme Çöz
20 tamamladınız.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz