Roman Özetleri

Bugünün Saraylısı- Refik Halit Karay

Konu Güzel ve kaprisli bir kız olan Ayşen’in etrafında gelişen olayları roman konu almaktadır. Özet Ata Efendi isminde orta yaşlı birisi, bir gün bir mektup alır. Mektubu yazan teyzesinin oğlu Yaşar’dır. Yaşar kızı Ayşen’i Ata Efendi’nin yanına yollamak istemektedir. Yanına da 300 lira para verecektir. Ata Efendi ise rahatının bozulacağını düşünerek bu teklife pek sıcak …

Bugünün Saraylısı- Refik Halit Karay Read More »

Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin

Konu İdealist bir öğretmenin başına gelenlerin anlatıldığı romanda köyde yaşayanların geri kalmışlıkları ve öğretmen Feride’nin aşkı dokunaklı bir dil ile anlatılmaktadır. Özet Küçük yaşlarda annesini yitirmiş olan romanın ana karakteri Feride, teyzesinin yardımları ile yatılı okullara gitmiş ve öğretmen olmuştur. Son derece idealist tutkular ile dolu olan Feride, aynı zamanda teyzesinin oğlu Kamran’ı da sevmektedir. …

Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin Read More »

Damga – Reşat Nuri Güntekin

Konu Sevdiği kadını korumak için büyük çabalar gösteren birisinin başına gelenlerin anlatıldığı roman dokunaklı bir aşk öyküsüdür. Özet Çok küçük yaşlarda annesini kaybetmiş olan İffet, kalfası tarafından büyütülmüş bir çocuktur. Eğitimi için babası okula gitmesine izin vermediğinden özel hocalardan ders almış ve eğitimini tamamlamıştır. Fakat kalfası tarafından babasından gizli kalacak bir şekilde okula da gönderilmiştir. …

Damga – Reşat Nuri Güntekin Read More »

Dudaktan Kalbe – Reşat Nuri Güntekin

Konu Karşılıksız ve dokunaklı bir aşk öyküsü kitabın ana konusudur. Özellikle karakterlerin psikolojik gerilimleri romanda çok başarılı bir şekilde yansıtılmıştır. Özet Romanın baş karakteri olan Hüseyin Kenan duygusal ve hassas bir gençtir. Çocukluğu çeşitli zorluklar ile geçmiştir ve bu durumlardan çok etkilenmiştir. Hüseyin Kenan annesi ve dayıları ile Said Bey isminde birisinin çiftliğinde kalmaktadırlar. Mühendis …

Dudaktan Kalbe – Reşat Nuri Güntekin Read More »

Efruz Bey – Ömer Seyfettin

Konu Meşrutiyet döneminde her kılığa giren ve kişilik olarak rüzgar nereden eserse oraya yönelen Efruz Bey’in komik anları romanın ana konusudur. Özet Efruz Bey, bir dönemde yaşayan farklı kişileri kimliğinde barındıran bir karakterdir. Olduğundan her zaman farklı görünmeye çalışan Efruz Bey, şan ve şöhrete çok düşkün olup ünlü olmak istemektedir. Ancak kişiliği oldukça bozuktur ve …

Efruz Bey – Ömer Seyfettin Read More »

Handan – Halide Edip Adıvar

Konu Psikolojik roman örnekleri arasında yer alan roman, Handan isminde bir kadının çileli ve duygusal yaşamı üzerine odaklanmaktadır. Özet Roman mektuplardan oluşmaktadır. Neriman ile Refik Cemal yakın zamanda evleneceklerdir ve evlilik için hazırlık yaparlar. Neriman, Cemal Bey isminde önemli birisinin baldızıdır. Batılı bir yaşam tarzı ile büyütülmüştür. Ailenin de aynı zamanda Handan isminde kızları bulunmaktadır. …

Handan – Halide Edip Adıvar Read More »

Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Konu Bir dönemin siyasi olaylarına yakından bir tanıklık içeren roman, temelde 1910 ile 1913 yılları arasında Ahmet Kerim isimli gazetecinin yaşadıklarına ve aşk hayatına odaklanmaktadır. Özet Roman Türk toplumunun en çalkantılı yıllarından olan 1908 ile 1913 yılları arasına odaklanmaktadır. Ahmet Kerim, İttihat ve Terakki yönetimine cephe almış bir muhalif gazetecidir. Yakın dostu ise Ahmet Samim’dir. …

Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu Read More »

Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Konu Roman boyunca üç kuşaktan olan kimselerin yaşadıkları fikir ayrılıkları işlenmektedir. Sembolik olarak Osmanlı devletinin çöküşü olarak okunabilir. Özet Abdülhamid döneminde bakanlık yapmış olan Naim Efendi oldukça geleneksel ve tutucu bir yaşama sahiptir. Emekli olan Naim Efendi torunları Cemil ve Semiha ile yaşamaktadır. Ancak torunları Naim Efendi’nin yaşayışını beğenmezler ve onu sürekli eleştirirler. Naim Efendi …

Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu Read More »

Nur Baba – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Konu Bektaşi tekkesinde yaşanan aşk ve tarikat ilişkilerini ele alan, din ve sosyal konularına değinen bir romandır. Özet Nur Baba ismindeki bir kişi, küçük yaşlarda tekkeye dahil olmuş ve genç yaşlarında şansının da yardımı ile birlikte şeyhliğe kadar yükselmeyi başarmıştır. Celil Hanım isminde bir kadın ile evlenmesine karşılık Ziba Hanım isminde bir kadın ile de …

Nur Baba – Yakup Kadri Karaosmanoğlu Read More »

Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar

Konu Doğu Batı ikilemini başarıyla yansıtan Sinekli Bakkal’da, Rabia isimli genç bir kızın Doğu ve Batı ayrımını öğrenmesi işlenmektedir. Özet Son derece tutucu bir mahalle imamının kızı olan Emine isimli bir kadın, ortaoyunlarında yer alan ve bu oyunlarda kadın yani zenne kılığına girmesinden dolayı Kız Tevfik diye anılan Tevfik isminde bir genç ile evlenmiştir. İmam, …

Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar Read More »

Sodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Konu İsmini Tevrat’taki lanetlenen şehirlerden alan roman işgal İstanbul’unu anlatmaktadır. Manevi ve milli değerlerini yitirmiş kimselerin Milli Mücadele’ye kayıtsız kalması konu edinmektedir. Özet Roman I. Dünya Savaşı sonrasında İngilizler, Fransızlar ve Amerikalıların işgal ettiği İstanbul’da başlamaktadır. İşgal esnasında korkan ve kendi çıkarlarını korumak isteyenler işgalci güçler ile işbirliği yaparlar ve onlara sevimli gözükmeye çalışırlar. Ayrıca …

Sodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu Read More »

Sürgün – Refik Halit Karay

Konu Suriye’ye sürgüne gönderilmiş bir subayın bu coğrafyada yaşadığı ilginç olaylar kitabın konusunu oluşturmaktadır. Özet Hilmi Efendi mesleğinde başarılı bir yüzbaşıdır. Ancak birtakım olaylar sonucunda sürgüne gönderilmiştir. Suriye’ye sürgüne gönderilen Hilmi Efendi bu topraklarda öncelikle çok yalnızlık çeker. Daha sonra bir arkadaşına denk gelir. Arkadaşının adı ise Çopur Ati’dir. Onunla birlikte gazoz işine giren Hilmi …

Sürgün – Refik Halit Karay Read More »

Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar

Konu Milli Mücadele döneminde idealist bir öğretmenin hem işgal kuvvetlerine hem de cahil köy halkına karşı verdiği mücadele konu edilmektedir. Özet Aliye isimli genç öğretmen çocuklara ders verebilmek için köye gelmiştir. Bu esnada Ali Rıza Efendi isimli birisinin evinde kalacaktır. Ali Rıza Efendi ile eşi yıllar önce vefat eden kızlarını anımsattığı için Aliye’yi çok sevmişlerdir. …

Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar Read More »

Yaprak Dökümü – Reşat Nuri Güntekin

Konu Bir ailenin içten içe çöküşünü işleyen romanda iyi bir baba olan Ali Rıza Bey’in tüm çabalarına rağmen ailesini bir arada tutamayışını anlatmaktadır. Özet Dürüst ve iyi bir insan olan Ali Rıza Bey, ailesinin geçimini sağlamak için büyük bir çabayla çalışmaktadır. Bankada memur olan oğlu Şevket de evin yükünü hafifletmek için destek olmaktadır. Şevket’in Ferhunde …

Yaprak Dökümü – Reşat Nuri Güntekin Read More »

Yezid’in Kızı

Konu Özellikle pek bilinmeyen bir topluluk olan Yezidileri konu edinen romanın ana teması aşktır. Özet Hikmet Ali ismindeki kişi milletvekili seçilmiştir. Gemi ile bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Bu yolculuğu sırasında görmüş olduğu bir kadın güzelliği ile kendisinin dikkatini çeker ve o kadınla tanışmak ister. Kadın İspanyolca ve Fransızca da bilmektedir. Kadının ismi ise Zeli Yezidi’dir. …

Yezid’in Kızı Read More »

Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar

Konu Kurtuluş Savaşı hakkında yazılan ilk roman olma özelliğini taşıyan Ateşten Gömlek, Türklerin işgale karşı nasıl karşı koyduklarını ve bu uğurda ödedikleri bedellerin neler olduğunu anlatmaktadır. Özet İzmir işgale uğradığında Yunanlılar tarafından Ayşe’nin kocası ve çocukları öldürülmüştür. Bu vahim olaydan yaralı bir şekilde kurtulan Ayşe, İstanbul’a ağabeyinin yanına döner. O zamanlarda İstanbul’da Milli Mücadele mitingleri …

Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar Read More »

Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Konu Milli Mücadele yıllarının anlatılması ve cumhuriyet dönemimde yaşananları ütopik bir şekilde aktaran Ankara, ideal bir Ankara tasviri yapmaya çalışan bir romandır. Özet Roman ana bölüm olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde banka şefinin eşi olan Selma’nın eşi ile birlikte Ankara’ya gelmesi ve burada yaşamaya başlaması anlatılmaktadır. Hayatları tek düze olan bu çiftin canları Ankara’da …

Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu Read More »

Acımak – Reşat Nuri Güntekin

Konu Acıma duygusu gelişmeyen Zehra’nın başına gelenler ve bu yönde yaşadıkları konu edilmektedir. Özet Her açıdan kusursuz bir görünüm çizen Zehra mesleğinde başarılı olan bir öğretmendir. Müdür Tevfik Hayri bir olay sonrasında Zehra’nın tek kusurunun acıma duygusundan yoksun olduğunu dile getirir. Zehra ise bu durumdan babasını sorumlu tutmakta ve onu hayatında yok saymaktadır. Babası, kendisine …

Acımak – Reşat Nuri Güntekin Read More »