Türk Dili ve Edebiyatı

Bu Kategorimiz Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Genel Olarak Bilgilere Yer Vereceğiz

Edebiyat Tarihi Nedir?

Edebiyat Tarihi Edebi eserleri ve bu eserleri ortaya koyan sanatçıları dönemleri ile birlikte inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi” denir. Edebiyat tarihi, ulusların yüzyıllar boyunca oluşturduğu edebi eserleri inceler. Her eserin ortaya çıkış tarihi, önemi, süreci vardır. Edebiyat tarihi; edebi eserleri bu süreç içinde inceler. Bunu yaparken edebi esere, eseri ortaya koyan sanatçıya, dönemin özeliklerine mercek …

Edebiyat Tarihi Nedir? Read More »

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri / Halk Edebiyatı Nedir?

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri / Halk Edebiyatı Nedir?   Halk edebiyatının kökeninde İslamiyetten önceki sözlü edebiyat vardır. Bu sözlü edebiyat, İslam dininin etkisiyle yeni bir biçim, yeni bir görünüm kazanmış ve yeni bir edebiyat ortamı oluşmuştur. İşte buna “halk edebiyatı” adı verilir. Destan geleneğini sürdüren halk edebiyatının temellerinde Türklerin kendi gelenekleri, görenekleri, kısacası kendi kültürel …

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri / Halk Edebiyatı Nedir? Read More »

Mesnevi Nedir? Mesnevi Özellikleri Nelerdir?

Mesnevi Nedir? Mesnevi Özellikleri Nelerdir? İran edebiyatından alınmış bir nazım şeklidir. Kelime anlamı “ikili, ikişer ikişer’ dir. Mesneviler manzum hikâye özelliği gösterir. ⇒ Klâsik halk hikâyeleri, destanî konular, aşk hikâyeleri, savaşlar, dini ve felsefi konular işlenir. ⇒ Mesnevide her beyit kendi içinde kafiyelidir: “aa, bb, cc, dd, ee..” ⇒ Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir. Ayrıca …

Mesnevi Nedir? Mesnevi Özellikleri Nelerdir? Read More »

Gazel Nedir? Gazelin Özellikleri Nelerdir?

Gazel Nedir? Gazelin Özellikleri Nelerdir? Divan edebiyatının en yaygın nazım biçimidir. Beyit birimiyle yazılır. Beyit sayısı 5-15 arasında değişir.Aşk, doğa, yalnızlık, acı, hasret gibi soyut konular işlenir. Gazellerde genellikle konu bütünlüğü bulunmaz; yani şiirdeki beyitler, anlamca birbirine bağlı değildir. Anlam bütünlüğü taşıyan gazellere yek-ahenk gazel, her beyti aynı güzellikte olan gazellere yek-avaz gazel denir. Gazelin …

Gazel Nedir? Gazelin Özellikleri Nelerdir? Read More »